Betalning och anmälan

Betalning och anmälan görs via Medborgaskolans hemsida, https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/hjaltehelgen-anmalan-1165227/

Priser och anmälan görs enligt tabellen nedan