Hjälteloppet

Rörelserikedom, rörelseglädje och Uttervägens Hjältar har varit inspirationskälla till att Hjälteloppet är just ett terräng- och hinderlopp.

  • Hjälteloppet är ett terräng- och hinderlopp över ca 2 km med 15-20 hinder/utmaningar längs vägen.
  • Loppet avslutas med ett gatulopp med träningsprofiler kända från TV
  • Ingen tidtagning kommer att ske och alla deltagare tar den tid de behöver på sig för att fullfölja banan.
  • Alla deltagare får ett startkit, en goodie-bag och en nummerlapp.
  • Alla deltagare vinner en medalj och får ett diplom.
  • Alla deltagare blir fotograferade under loppet. Ett fylligt bildspel visas under middagen.
  • Funktionärer kommer att finnas som hjälper alla deltagare längs banan.
  • För deltagare som är rullstolsburna eller av andra anledningar har svårt att genomföra banan finns parallell alternativ bana.